© 2007 Copyright SM Visa is part of Sarie Marais Ltd. ALL rights reserved.

Sluit aan by ons gesprek forum en gesels, lag en huil saam met ons. SM Forums, 'n LEKKER plek om te wees !!

Lidmaatskap is gratis.

Radio Sarie is die EERSTE Afrikaanse Internet radio stasie wat van omroepers gebruik gemaak het. Tans saai ons uit vanaf Engeland, Europa, Florida (VSA), Atlanta, New Mexico, Skotland en Suid Afrika.

Radio Sarie - EGTE Vermaak !

SM Visa is goedgekeur en word gereguleer deur die OISC (Office of Immigration Services Commisioner)
Logo

Kostes

Verklaring

Ons doen alles binne ons mag om ons fooie bekostigbaar en mededingind te hou. Ons glo dat ons fooie regverdig en bekostigbaar is.

Kwotasies

Die bedrag wat ons kwoteer is die bedrag wat u betaal. Daar is geen versteekte kostes nie .

Gratis raad. .

Dit is onregverdig teenoor ons gereelde klieënte om aan nuwe klieënte van gratis raad te verskaf. Moet asb nie vir gratis raad en advies vra nie. Ons het dan nie nodig om nee te sê nie.

Eerste Konsultasie .

Konsultasie neem ongeveer 'n uur. Hierdie eerste konsultasie kan in ons kantoor of u werksplek of huis plaasvind. Ons fooi hiervoor is £50.00 + 17.5%BTV per uur of deel daarvan. Reistyd na u werks / woonplek word bygereken as konsultasie tyd. Hierdie fooi is nie terug betaalbaar nie, maar word wel van u fooi afgetrek indien ons u visa aansoek namens u doen en dit suksesvol is.

Afslag

Lede wat aktief op die forums kuier kuier kry 20% afslag. Hierdie geld slegs vir die lid en nie familie lede nie, tensy hulle ook lede is.

By aktief bedoel ons dat die persoon ten miste die laaste 6 maande gereeld op die forum moet wees en ten minste 1 000 poste het.

Home Office Fooie

Home Office fooie is apart van ons fooi en is nie terug betaalbaar nie..